Amaçımız

Afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda Konya içindeki ve civar ilçelerinde gerçek muhtaçlara gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Misyonumuz

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

Vizyonumuz

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

Yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Çalışma İlkelerimiz

Öncü olmak.

Toplumlar arasında köprü olmak.

Hakem olmak.

Mazlumun sesi olmak.

Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

Emaneti en uygun şekilde kullanmak.

Şeffaf olmak.

Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.